Twoje zaopatrzenie

Nasze doświadczenie

253 MA®, 1.4835, X9CrNiSiNCe21-11-2 - stal żaroodporna

X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835, 253MA - Stal wysokostopowa żaroodporna i żarowytrzymała chromowo krzemowo niklowa z dodatkiem ceru i azotu wg PN-EN 10088-1 i PN-EN 10095.

 

 

Norma Gatunek Stali
Skład chemiczny %
C: Mn: Si: P: S: Cr: Mo: Ni: Ce: N:
EN / DIN X9CrNiSiNCe21-11-2 - 1.4835 - X 9 CrNiSiNCe 21-11-2 - 4835
0.05 - 0.12 <1.00 1.40 - 2.50 <0.045 <0.015 20.00 - 22.00 - 10.00 - 12.00 0.030 - 0.080 0.12 - 0.20
GOST 
ISO
X7CrNiSiNCe21-11
0.05 - 0.10 <0.80 1.40 - 2.00 <0.040 <0.030 20.00 - 22.00 - 10.00 - 12.00 0.030 - 0.080 0.14 - 0.20
SANDVIK 253 MA® - 253MA® - MA253
0.08 <0.80 1.60 <0.040 <0.040 21.00 - 11.00 0.050 0.17
Outokumpu 253 MA® - 253MA®
0.05 - 0.10 <0.80 1.40 - 2.00 <0.04 <0.015 20.00 - 22.00 <0.54 10.00 - 12.00 0.030 - 0.080 0.14 - 0.20
ASTM UNS S 30815 - UNS S30815
0.05 - 0.10 <0.80 1.40 - 2.00 <0.040 <0.030 20.00 - 22.00 - 10.00 - 12.00 0.030 - 0.080 0.14 - 0.20
RA RA 253 MA - RA253MA - RA 253MA
0.05 - 010 <0.80 1.40 - 2.00 <0.04 <0.03 20.00 - 22.00 - 10.00 - 12.00 0.030 - 0.080 0.14 - 0.20

 

 


Stal 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835 - opis i specyfikacja

 

Stal żaroodporna i żarowytrzymała austenityczna wysokostopowa z dodatkiem ceru stosowana w warunkach izotermicznych, idealna do pracy w temperaturach przedziału 700 - 1100?. W wyższych temperaturach wykazuje wysoką odporność na ścieranie i rozszerzalność cieplną, odporność na odkształcenia, wysoką wytrzymałość na pełzanie, siarczkowanie (związki siarki), erozję i korozję, utlenianie, gazy spalin w obiegu cyklicznym, oraz parę wodną. 

 

Stal w przeciwieństwie do gatunków H25N20S2, X15CrNiSi25-21 zawiera mniej chromu i niklu, co przyczynia się do wdrażania bardziej ekonomicznych rozwiązań przy prowadzeniu projektów. Dodatkowo wydajność stopu pozwala na użycie mniejszych przekrojów i cieńszych grubości wyrobów w większości zastosowań w porównaniu do typowych stali austenitycznych CrNiSi. Dodatek azotu zmniejsza podatność materiału na kruchość fazy σ.

 

Główną charakterystyką stali 253 MA® jest powierzchnia, która w wysokich temperaturach pokrywa się ochronną warstwą tlenku Cr2O3. Należy również dodać, że stal 253 MA® (X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835) jest gatunkiem łatwospawalnym i mimo struktury austenitycznej, dogania odpornością na związki siarki stale H18JS, X10CrAlSi18, 1.4742, oraz stale H24JS, X10CrAlSi24, 1.4762.

 

Gatunek X9CrNiSiNCe21-11-2 wykazuje dobrą odporność w atmosferach nawęglania, nawęglania gazowego i azotowania, jednak i tak dużo lepszym wyborem pozostają stale chromowo-krzemowo-niklowe - AISI 310 oraz AISI 314 (odpowiedniki X15CrNiSi25-21, 1.4841, H25N20S2). 

 

253 MA®, 1.4835 oraz X9CrNiSiNCe21-11-2 jest stosowana m.in. jako stal na osłony zsypów na popiół, formy odlewnicze do szkła, haki do rur, wymienniki ciepła, rekuperatory, zawory, osłony rurowe, komory spalania, separatory udarowe, wirniki turbin i wentylatorów, kotwy ogniotrwałe, kotły CFBC, kolektory wydechowe, obudowy pieców do obróbki cieplnej, podstawki do obróbki cieplnej, rury dla stalowni, oraz dla przemysłu szklarskiego i cementowego, rury chłodnic, rury do podgrzewania powietrza w konwerterach gazowych kwasu siarkowego, rury termoparowe, elementy palników, rury do pieców od obróbki cieplnej i reaktorów produkcji styrenu, oraz rury konwekcyjne.

 

 


Stal 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835 - Granica pełzania i wytrzymałość na pełzanie w podwyższonych temperaturach

 

 

Własności w temperaturach podwyższonych Temperatury
600℃ 700℃ 800℃ 900℃ 1000℃
Wytrzymałość na pełzanie Rz/1000 238 MPa 105 MPa 50 MPa 24 MPa 12 MPa
Wytrzymałość na pełzanie Rz/10000 157 MPa 63 MPa 27 MPa 13 MPa 7 MPa
Wytrzymałość na pełzanie Rz/100000 88 MPa 35 MPa 15 MPa 8 MPa 4 MPa
Granica pełzania R1/1000 170 MPa 66 MPa 31 MPa 15.5 MPa 8 MPa
Granica pełzania R1/10000 126 MPa 45 MPa 19 MPa 10 MPa 5 MPa
Granica pełzania R1/100000 80 MPa 26 MPa 11 MPa 6 MPa 3 MPa

 

 


Własności mechaniczne i fizyczne stali 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835 w stanie wyżarzonym +AT

 

 

Własności mechaniczne X9CrNiSiNCe21-11-2 wg EN 10095
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 650 - 850 MPa
Granica plastyczności Re < 310 MPa
Wydłużenie A > 37%
Twardość HB < 210 HB
Gęstość ρ 7,80 kg/dm3
Pojemność cieplna cp20-100℃ 500 J ⋅ kg-1 K-1
Współczynnik rozszerzalności liniowej α20-100℃ 17.0 - 19.5 ⋅ 10-6 K-1
Przewodność cieplna λ20℃ 15 W ⋅ m-1 ⋅ K-1
Opór elektryczny ρ 0.85 ⋅ 10-4 Ω ⋅ cm

 

 


Obróbka cieplna i plastyczna na gorąco stali 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835 - temperatury i proces

 

 

Obróbka cieplna i plastyczna
Proces Chłodzenie czas Temperatury
Wyżarzanie zmiękczające szybkie w powietrzu lub wodzie 5 - 20 min. 1020 - 1120℃
Wyżarzanie odprężające szybkie w powietrzu < 30 min. 850 - 950℃
Obróbka plastyczna na gorąco 900 - 1150℃

 

 


Gięcie, formowanie i spawanie stali 253 MA®, X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835

 

Tak jak w innych stalach wysokostopowych austenitycznych gatunek X9CrNiSiNCe21-11-2 nie sprawia większych kłopotów przy wykonywaniu obróbki plastycznej na zimno. W stosunku do stali H25N20S2, X15CrNiSi25-21, 1.4841, przy wyrobach 253 MA ze względu na dodatek azotu - N, konieczne jest użycie większej siły przy formowaniu stali na zimno.

 

 

Stal ma skłonności do sprężynowania, zatem konieczne będzie zastosowanie kompensacji. Po gięciu na zimno nie trzeba, jednak zaleca się w przypadku gięcia m.in. rur wyżarzyć wyrób, który będzie pracował w temperaturach powyżej 800?. Gięcie na gorąco powinno się przeprowadzać w temperaturach rzędu 850 - 1100?. Plastyczność stali X9CrNiSiNCe21-11-2 jest dużo lepsza niż stali ferrytycznych.

 

 

Spawanie stali X9CrNiSiNCe21-11-2 wykonuje się łukowo elektrodami otulonymi w temperaturach 650 - 950?, metodą TIG czystym argonem, plazmowo, oraz metodą MIG (Ar + 0.03% NO, lub Ar + 30% He + ok.2,25% Co2). Metoda TIG i MIG zapewnia najlepsze wyniki odporności na pełzanie w wysokich temperaturach.

 

 


Spis odpowiednikówi, zbliżonych gatunków i innych oznaczeń stali X9CrNiSiNCe21-11-2, 1.4835:

 

 

X 9 CrNiSiNCe 21-11-2, 4835, X7CrNiSiNCe21-11, 253 MA®, 253MA®, MA253, UNS S 30815, UNS S30815, 1.4893, 4893, X8CrNiSiN21-11, X 8 CrNiSiN 21-11, RA 253 MA, RA253MA, RA 253MA.

 

 


W gatunku X9CrNiSiNCe21-11-2, 253 MA®, 1.4835 firma zaopatrza w:

 

 

Top